Pomôžme výrobou ochranných štítov
Ďakujeme za podporu:

E-podnikateľ ZŠ Vígľaš
Emília Klimová
Ing. Viera Úreková
ZŠ Obrancov mieru IT Akadémia